مراجعین محترم:

اثر بوتاکس از ۳ الی ۴ روز پس از تزریق شروع می شود و تا ۲ تا ۳ هفته پس از آن اثر بوتاکس کامل می شود. برای حصول بهترین نتیجه پس از انجام بوتاکس ناحیه صورت و پیشانی رعایت نکات زیر الزامی است:

  1. تا ۲ ساعت پس از تزریق حرکات عضلات و اخم کردن و شکلک درآوردن با عضلات صورت را هر از گاهی انجام دهید
  2. تا ۶ ساعت، خوابیدن ، سجده کردن، نماز، ورزش ، فعالیت های سنگین ممنون می باشد ولی کارهای ساده و روزمره مثل رانندگی و … ممنوعیت ندارد.
  3. تا ۲۴ ساعت پس از تزریق هر ۱ ساعت برای ۲ دقیقه کمپرس سرد ناحیه صورت انجام شود.
  4. تا ۲۴ ساعت پس از تزریق حمام رفتن، استخر رفتن، آب گرم زدن به چهره ممنوع می باشد ولی شستشو با آب سرد ممنوعیتی ندارد.