هر چند وقت یکبار باید مجدد تزریق بوتاکس انجام شود؟
شرکت مهندسی کلینیک24
Posted in FAQ

هر چند وقت یکبار باید مجدد تزریق بوتاکس انجام شود؟

شرکت های تولید کننده بوتاکس، مدت اثر آن را بین ۲ تا ۶ ماه ذکر میکنند. در بیماران من این مدت ۴ تا ۶ و یا حتی بیشتر بوده است.

عمل پلک ممکن است باعث تغییر حالت یا سایز چشم شود؟
شرکت مهندسی کلینیک24
Posted in FAQ

عمل پلک ممکن است باعث تغییر حالت یا سایز چشم شود؟

بله. اگر عمل جراحی پلک بطور صحیح و با اندازه گیری و محاسبات دقیق انجام نشود گاهی سبب ایجاد کشیدگی پلک ها و در نتیجه تغییر حالت چشم ها می شود.